Transformasi Ekonomi Digital

Ekonomi digital merujuk kepada aktiviti dan urus niaga yang didorong oleh sektor awam dan swasta serta warga negara untuk menghasilkan, mengadopsi dan menginovasi teknologi dan perkhidmatan digital berkaitan dengan fungsi sosio-ekonomi untuk peningkatan kekayaan, produktiviti dan kualiti hidup.

Hai, Saya Amirul Izzulis!

Founder Amirul Izzulis Ventures (002961210-A)
Ekonomi digital merujuk kepada aktiviti dan urus niaga yang didorong oleh sektor awam dan swasta serta warga negara untuk menghasilkan, mengadopsi dan menginovasi teknologi dan perkhidmatan digital berkaitan dengan fungsi sosio-ekonomi untuk peningkatan kekayaan, produktiviti dan kualiti hidup.